För att fastställa vad som är gällande rätt har man att vända sig till uttalanden i förarbetena till MBL och till ett par avgöranden i arbetsdomstolens praxis. Diese beiden Phasen, die kann ich jetzt noch nicht planen, denn da habe ich noch nicht genügend Wissen.

Bei sog. In den meisten Fällen wird eine Firewall genutzt um die lokalen Rechner gegenüber dem Internet abzuschirmen, damit keine unbefugten Zugriffe aus dem Internet auf die lokalen Rechner erfolgen können. Det har gjorts gällande att denna aspekt har förbisetts vid tillkomsten av MBL och det har sagts att en ordentlig rättslig analys behövs för att uppkomna motsättningar skall kunna utjämnas.

I Storbritannien är lockouträtten allmänt erkänd men även där är i praktiken lockouter ovanliga, i synnerhet lockouter av större omfattning. Lies weiter bei 6 versuchen, die Tür zu öffnen. Changing units may or may not affect the order of the resulting algorithm.